Assignment

SEMESTER 2

* Animal Morphology and Histology
(1) Slide Histology Project

* Biodiversity and Evolution of Protist and Animalia
(1) "Jom Masuk Zoo" Project
- Story Board

* Developmental Biology
(1) PBL 1
(2) PBL 2
(3) PBL 3
(4) PBL 4

* Pembangunan Sahsiah
(1) Jurnal
(2) Kajian Kes

* Pengurusan Ko-kurikulun
(1) Program Latihan Kawad Kaki

* Perkembangna Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
(1) Esei Individu
(2) Esei Berkumpulan

* Bahasa Arab Komunikasi
(1) Sketsa
(2) Kamus Bahasa Arab

* BSMM II
(1) Kem Latihan Bencana
(2) Ujian Kawad Kaki

0 comments:~Interesting Facts~